Idź do

Aktualne warunki

Kaletnik
0° C
Słońce za chmurami
Zobacz prognozę
Krzywe
0° C
Słońce za chmurami
Zobacz prognozę
0° C
Słońce za chmurami
Zobacz prognozę
Na skróty
warto wiedzieć
 • Wigierski Park Narodowy
  • utworzony w 1989 roku
  • 15 085 ha powierzchni
  • w tym: 61% - lasy, 19% - wody, 20% - tereny rolnicze i inne
 • Przyroda parku
  • ponad 1000 stwierdzonych taksonów roślin naczyniowych
  • ponad 1100 gatunków grzybów i około 370 gatunków porostów
  • wśród gatunków śluzowców w WPN trzy są nowe dla Polski
 • Świat zwierząt
  • blisko 4500 gatunków bezkręgowców
  • 31 gatunków ryb, a więc 50% słodkowodnej ichtiofauny Polski
  • co najmniej 5 rodzimych gatunków gadów i 12 gatunków płazów
 • Ssaki i ptaki
  • co najmniej 52 gatunki ssaków, w tym chronione wilk, ryś, łoś
  • ponad 200 gatunków ptaków, w tym 160 gatunków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych
/

Szlaki Wigierskiego Parku Narodowego

Zobacz wszystkie szlaki

Widok na żywo z naszych kamer

zobacz

Wydarzenia

Najbliższe wydarzenia w Wigierskim Parku Narodowym

Dowiedz się więcej

Filmy Wigierskiego Parku Narodowego

youtube