Idź do

Zapraszamy do nawiązania partnerskiej współpracy pod hasłem „Do zobaczenia nad Wigrami”

Wigierski Park Narodowy zaprasza do partnerstwa osoby i podmioty działające w branży usług turystycznych - kwatery prywatne, pensjonaty, hotele, obiekty gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu i inne - z terenu Parku i całej Suwalszczyzny.

Miejsca te, promując walory Parku i odpowiedzialne zachowania, wzmocnią świadomość gości odwiedzających Wigry i okolice. Głównym bowiem celem tego przedsięwzięcia jest propagowanie wiedzy o naszym Parku oraz o zasadach prawidłowego zachowania na lądzie i wodach. Liczymy, że wzajemna wymiana informacji pozwoli uniknąć sytuacji konfliktowych na styku turystyka - przyroda.
Partnerzy przedsięwzięcia "Do zobaczenia nad Wigrami" będą regularnie zaopatrywani w materiały informacyjne i edukacyjne Wigierskiego Parku Narodowego. Materiały te pomogą w zaplanowaniu wycieczek, pozwolą też zapoznać się z zasadami obowiązującymi w parku narodowym.
Osoby i podmioty, które wezmą udział w partnerstwie zostaną wyróżnione oficjalnym tytułem Partnera Wigierskiego Parku Narodowego oraz rekomendacją na naszej stronie internetowej.

Aktualnych partnerów poznasz tutaj: Partnerzy WPN

Jak zostać partnerem

  1. Zgłoś chęć zostania partnerem, kontaktując się z Zespołem ds. udostępniania WPN: tel. 87 56 32 568, 510 992 672, e-mail: turystyka@wigry.org.pl 
  2. Pracownicy WPN umówią się z Tobą na odwiedzenie zgłaszanego obiektu i po jej odbyciu przedstawią rekomendację dyrektorowi WPN. 
  3. Zostanie z Tobą podpisana umowa zgodna z zamieszczonym poniżej wzorem.

Wigierski Park Narodowy zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku stwierdzenia: 
- działalności stojącej w sprzeczności z celami i zasadami ochrony WPN,
- rażących naruszeń zasad ochrony przyrody i środowiska.