Idź do

SZANOWNI PAŃSTWO

Na podstawie art. 8h ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, jednym ze źródeł dochodu parków narodowych mogą być darowizny.
Wigierski Park Narodowy uruchomił specjalne konto bankowe, na które przyjmujemy darowizny wspomagające naszą działalność. Darowizny te mogą być kierowane na konkretne działania, mogą także zasilać nasze przychody bez wskazywania szczegółowego przeznaczenia darowanych środków.
Środki z darowizn Wigierski Park Narodowy przeznacza na:

  • rehabilitację zwierząt,
  • ochronę zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,
  • ochronę siedlisk przyrodniczych,
  • utrzymanie infrastruktury turystycznej,
  • działalność edukacyjną,
  • działalność naukową.

Darowizny mogą być anonimowe, ale liczymy na możliwość upubliczniania darczyńców na naszej stronie internetowej, oczywiście po uzyskaniu zgody. Wpłat można dokonywać bezpośrednio na wyodrębniony rachunek przeznaczony na darowizny na rzecz WPN
w Banku Gospodarstwa Krajowego:

54 1130 1059 0017 3397 6820 0020

Wigierski Park Narodowy
Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki
Tytuł wpłaty: "darowizna" lub "darowizna na ………."
Osoby fizyczne i prawne, które zdecydują się na przekazanie darowizny dla Wigierskiego Parku Narodowego i potrzebują zawrzeć umowę, proszone są o kontakt, mailem na adres wigry_pn@wigry.org.pl lub tel: (+48) 87 56 32 540.


Informujemy, że nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego, zatem nie jest możliwe odpisanie darowizny jako 1% od podatku.


Oczekując na kontakt, liczę na Państwa życzliwość i hojność - 


Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego