Idź do

Ścieżka "Las"

znaki zielone 12 przystanków
1,5 km czas przejścia: 0,5 h
Ścieżka edukacyjna "Las" | mapa-turystyczna.pl
To najliczniej odwiedzana ścieżka parku. Rozpoczyna się zaraz pod budynkiem dyrekcji parku w Krzywem, gdzie znajduje się informacja turystyczna i wystawa przyrodnicza. Trasa stanowi niezwykle ciekawe przejście od liściastego grądu przez podmokły łęg po iglasty bór bagienny. Już na samym początku spaceru z zobaczymy z kładki rozlewisko bobrowe z żeremiem. Na trasie m.in. rekonstrukcja szałasu z epoki kamienia, barcie na drzewach i platforma widokowa na dystroficznym jeziorku Suchar I. Na koniec możemy zwiedzić wystawę etnograficzną przy leśniczówce.
Pobierz Mapa ścieżek "Las" i "Suchary" Mapa ścieżek "Las" i "Suchary" - plik pdf

Ścieżka "Suchary"

znaki niebieskie 7 przystanków
2,5 km czas przejścia: 1 h
Ścieżka edukacyjna "Suchary" | mapa-turystyczna.pl
Zaczyna się 400 metrów od siedziby parku w Krzywem i spacer nią można połączyć ze zwiedzaniem ścieżki „Las”. Prowadzi wokół dwóch urokliwych jezior dystroficznych – Suchara II (z drewnianą kładką wzdłuż brzegu) i Suchara IV (z pomostem widokowym), po których tafli pływają gągoły, wiosną na płyciznach licznie rozmnażają się płazy, a brzegi porasta mech torfowiec z rosiczką, żurawiną i pachnącym bagnem zwyczajnym
Pobierz Mapa ścieżek "Las" i "Suchary" Mapa ścieżek "Las" i "Suchary" - plik pdf

Ścieżka "Jeziora"

znaki niebieskie 11 przystanków
5,2 km czas przejścia: 2 h
Ścieżka edukacyjna "Jeziora" | mapa-turystyczna.pl
Spacer wiedzie wzdłuż brzegu Wigier, przez lasy nad jezioro Długie i nad Suchar Wielki – największe jezioro dystroficzne w parku. Na znacznej długości ścieżka jest przystosowana dla osób niepełnoprawnych. Przystanki na ścieżce: (1) Jezioro Wigry, (2) Ols torfowcowy, (3) Torfowisko, (4) Geneza południowej części jeziora Wigry, (5) Subborealny las mieszany, (6) Porosty, (7) Suchar Wielki, (8) Historia wsi Słupie, (9) Geomorfologia terenu, (10) Jezioro Długie, (11) Drzewa i krzewy.
Pobierz Mapa ścieżki "Jeziora" Mapa ścieżki "Jeziora" - plik pdf

Ścieżka "Samle"

znaki czerwone 14 przystanków
4,8 km czas przejścia 2 h
Ścieżka edukacyjna "Samle" | mapa-turystyczna.pl
Znajduje się w północnej części Wigierskiego Parku Narodowego, w pobliżu Nowej Wsi i biegnie wokół jezior: Samle Duże i Małe, Gałęziste, Białe Pierciańskie oraz Królówek. Wędrując ścieżką zapoznamy się z genezą tych jezior, ich walorami przyrodniczymi, a także z otaczającymi je ekosystemami leśnymi. Przystanki na ścieżce: (1) Informacje ogólne, (2) Samle Duże i Samle Małe, (3) Jezioro Gałęziste, (4) Samle - historia osadnictwa, (5) rzeka Samlanka, (6) Zadania ochronne w parku, (7) Jezioro Białe Pierciańskie, (8) Kapliczka, (9) Jezioro Królówek, (10) Okopy z czasów II wojny światowej, (11) Gatunki obce w parku, (12) Leśne Bagno, (13) Naturalna sukcesja, (14) Zagrożenia lasu.
Pobierz Ścieżka „SAMLE” Ścieżka „SAMLE” - plik pdf

Ścieżka "Płazy"

znaki zielone 6 przystanków
4,2 km czas przejścia: 2 h
Ścieżka edukacyjna "Płazy" | mapa-turystyczna.pl
Znajduje się w Rosochatym Rogu na wschodnim brzegu Wigier, na otwartym terenie łąk i zabagnień. Środkowy, półkilometrowy odcinek biegnie wokół drobnych oczek wodnych specjalnie odtworzonych dla płazów. Ścieżkę tę, podobnie jak pozostałe w parku, można zwiedzać przez cały rok, jednak najlepszym okresem do obserwacji płazów jest wiosna, kiedy zwierzęta te odbywają gody.
Pobierz Mapa ścieżki "Płazy" Mapa ścieżki "Płazy" - plik pdf

Ścieżka "Puszcza"

znaki żółte 8 przystanków
3,7 km czas przejścia: 1,5 h
Ścieżka edukacyjna "Puszcza" | mapa-turystyczna.pl
Początek ścieżki znajduje się w pobliżu mostu na Czarnej Hańczy we wsi Wysoki Most. Idąc ścieżką dowiemy się różnych ciekawostek o historii Puszczy Augustowskiej i jej bogactwie przyrodniczym.

UWAGA!!!!!
Ze względu na niebezpieczeństwo związane z suchymi drzewami, część ścieżki jest tymczasowo zamknięta. Wyłączony odcinek zaznaczono na mapie do pobrania poniżej.
Pobierz Mapa ściezki "Puszcza" Mapa ściezki "Puszcza" - plik pdf