Idź do

Miałeś siłę wnieść pełne? Zabierz ze sobą puste.

Nie zostawiaj pustych opakowań, butelek, itp. To co przyniosłeś zabierz z powrotem. Miejsce odpoczynku pozostaw takie, jakim je zastałeś.