Idź do
  • Skrytki należy umieszczać tylko przy szlakach i miejscach udostępnionych w celach turystycznych, w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne. Skrytki nie mogą być zakopane.
  • We wniosku o wyrażenie zgody na umieszczenie skrytki należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej, telefon, nazwę serwisu geocachingowego na którego stronie internetowej będzie zamieszczona informacja, współrzędne skrytki, opis ukrycia, opis oraz zdjęcie pojemnika. We wniosku należy też zamieścić zobowiązanie do regularnego doglądania skrytki (przynajmniej raz w roku).
  • Przesyłając skrytkę do publikacji należy w notatce dla recenzenta podać imię, nazwisko, nr telefonu osoby wydającej zgodę.
  • Uzyskanie zgody na umieszczenie skrytki oznacza jednocześnie zgodę na wykorzystanie logotypu parku w opisie skrytki.
  • Opis skrytki zamieszczony w Internecie musi zawierać informację o lokalizacji na terenie Wigierskiego Parku Narodowego oraz odnośnik do regulaminu parku.