Idź do

Mapy tras narciarskich WPN


Trasy z reguły prowadzą po wąskich i krętych ścieżkach, w związku z tym nie nadają się do stylu łyżwowego. Ślad zakładany jest do stylu klasycznego. Trasy są dość trudne i wymagają umiejętności panowania nad nartami.

Trasy narciarskie oznakowane są drogowskazami. W węzłowych punktach stoją tablice informacyjne z numerem miejsca, co pozwala na łatwą orientację w terenie. Trasy częściowo pokrywają się ze szlakami pieszymi i ścieżkami edukacyjnymi.

W celu zapewnienia dobrych warunków do uprawiania narciarstwa, w okresie zalegania śniegu, na drogach i ścieżkach, po których prowadzą trasy, wszelki ruch pojazdów kołowych zostaje wstrzymany.
Komunikat
Uwaga! Nie należy deptać po śladach nart!