Idź do

Mapa szlaków turystycznych - do pobrania

znaki zielone

Wokół Wigier Stary Folwark – Wigry – Mikołajewo – Jastrzęby – Bryzgiel – Gawrych Ruda – Leszczewek – Stary Folwark
46 km
Zielony szlak rowerowy im. Antoniego Patli "Wokół Wigier" to główny i najchętniej odwiedzany szlak Wigierskiego Parku Narodowego. Jadąc dookoła jeziora Wigry, zobaczymy różne oblicza perły suwalskich jezior. Szlak przebiega przez malownicze tereny leśne i rolnicze, przecina urokliwą dolinę Czarnej Hańczy. Pokonamy moreny, wzgórza kemowe, tarasy rzeczne oraz zagłębienia wytopiskowe, wypełnione wodą lub torfem. Będziemy obcować z fascynującą przyrodą. Wyprawę szlakiem można wzbogacić, odwiedzając znajdujące się w bliskim sąsiedztwie ścieżki edukacyjne: „Płazy”, „Ols” i „Jeziora” oraz ścieżkę spacerową „Dąbek”.

Na trasie:
 • zespół poklasztorny w Wigrach, Muzeum Wigier w Starym Folwarku
 • wystawa „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku
 • rejsy statkiem w Wigrach, rejsy łodzią „Leptodora II” z przeszklonym dnem w Starym Folwarku
 • drewniane kładki przez dolinę Czarnej Hańczy
 • Wigierska Kolej Wąskotorowa w Płocicznie-Tartaku
 • punkty widokowe w Bryzglu, Starym Folwarku, Gawrych Rudzie, Mikołajewie i Kruszniku
 • „Piaski” - dzika plaża z rozległym wypłyceniem

znaki pomarańczowe

Green Velo Krzywe - Stary Folwark – Magdalenowo - Wigry - Maćkowa Ruda - Studziany Las
20 km na odcinku przez WPN
Jest to fragment najdłuższego spójnie oznakowanego (1985 km) szlaku rowerowego w Polsce. Biegnie przez najpiękniejsze regiony Polski wschodniej, łatwy, prowadzący głównie lokalnymi drogami asfaltowymi, gruntowymi oraz wydzielonymi drogami rowerowymi, wyposażony co około 10 km w Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR). Typowy szlak rowerowy, mało przydatny dla turystyki pieszej czy narciarskiej.

Na trasie:
 • Krzywe – siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, parking, wypożyczalnia rowerów, MOR, samoobsługowy punkt naprawy i ładowania pojazdów elektrycznych, wystawy: przyrodnicza i etnograficzna, ścieżki edukacyjne „Las” i Suchary”, pokoje gościnne;
 • Stary Folwark – Muzeum Wigier, rejsy łodzią z przeszklonym dnem, ścieżka edukacyjna „Ols”, samoobsługowy punkt naprawy rowerów i ładowania pojazdów elektrycznych, wieża widokowa z widokiem na klasztor wigierski;
 • Wigry – pokamedulski zespół klasztorny, statek pasażerski, MOR;
 • Czerwony Folwark – wystawa rybacka, punkt naprawy rowerów.

znaki czerwone

Podlaski Szlak Bociani Sernetki - Lipowe - Czerwony Krzyż - Piaski - Stary Folwark - Leszczewo - Krzywe - Mała Huta - Lipniak - Dębowo
36,3 km na odcinku przez WPN
Podlaski szlak bociani prowadzi przez obszary o najwyższych walorach przyrodniczych – Puszczę Białowieską, dolinę górnej Narwi, Kotlinę Biebrzańską, Puszczę Augustowską i Pojezierze Suwalskie. Trasa łączy ze sobą cztery parki narodowe: Białowieski, Narwiański, Biebrzański i Wigierski oraz Suwalski Park Krajobrazowy. W odcinku wigierskim szlak przechodzi obok wystawy „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku, ścieżki edukacyjnej „Płazy” w Rosochatym Rogu oraz dyrekcji WPN w Krzywem. Tutaj na turystę czeka wiele atrakcji – wystawy stałe – wystawa rzeźb, przyrodnicza „Nad Wigrami” i etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, ścieżki edukacyjne – „Las”, „Suchary” oraz „Dary Natury”, Centrum Informacji Turystycznej.

Na trasie:
 • Sarnetki – puszczańska wieś z charakterystyczną zabudową;
 • Czerwony Krzyż – przy skrzyżowaniu dróg po lewej stronie znajduje się pomnik na wspólnej mogile powstańców z 1863 r. oraz żołnierzy radzieckich poległych w 1944 r., pomnik upamiętnia także spalenie wsi i wywiezienie jej mieszkańców w czerwcu 1944 r. w odwecie za pomoc polskim partyzantom;
 • Piaski – brzeg Wigier z rozległym wypłyceniem i pięknym widokiem, pod okapem drzewostanu sosnowego, idealne miejsce na odpoczynek;
 • Wigry – pokamedulski zespół klasztorny, statek pasażerski;
 • Stary Folwark – Muzeum Wigier, rejsy łodzią z przeszklonym dnem, ścieżka edukacyjna „Ols”, samoobsługowy punkt naprawy rowerów i ładowania pojazdów elektrycznych, wieża widokowa z widokiem na klasztor wigierski;
 • Leszczewo – „wapienniki”- pozostałość po piecach służących do wypalania wapna z czasów kamedulskich;
 • Krzywe – siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, parking, wypożyczalnia rowerów, MOR, samoobsługowy punkt naprawy rowerów i ładowania pojazdów elektrycznych, wystawy: przyrodnicza i etnograficzna, ścieżki edukacyjne „Las” i „Suchary”, pokoje gościnne.

znaki zielone

szlak R11 Danowskie – Monkinie – Bryzgiel – Gawrych Ruda – Sobolewo – Leszczewek – Stary Folwark – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Rosochaty Róg – Maćkowa Ruda – Wysoki Most
30 km na odciku przez WPN
Jest to odcinek międzynarodowej trasy rowerowej, która docelowo ma połączyć Ateny w Grecji z Przylądkiem Północnym w Norwegii. Na terenie województwa podlaskiego prowadzi z Tarnowa koło Łomży do przejścia granicznego w Ogrodnikach i tam na razie się kończy. Szlak łatwy, prowadzący głównie lokalnymi drogami asfaltowymi. Typowy szlak rowerowy, mało przydatny dla turystyki pieszej czy narciarskiej.

Na trasie:
 • Bryzgiel – platforma z widokiem na największą wyspę na jeziorze Wigry – Ostrów (38,5 ha), na parkingu przy leśniczówce punkt naprawy rowerów
 • Bartny Dół, Powały, Binduga – przystanki Wigierskiej Kolei Wąskotorowej i punkty widokowe;
 • Płociczno – kompleks turystyczny ze stacją początkową Wigierskiej Kolei Wąskotorowej, muzeum kolejki i restauracją
 • Leszczewek – cmentarz wojenny z lat 1914 – 1915 i mogiła polskich ułanów z 1920 roku
 • Stary Folwark – Muzeum Wigier, rejsy łodzią „Leptodora II”, ścieżka edukacyjna „Ols”, samoobsługowy punkt naprawy rowerów i ładowania pojazdów elektrycznych, wieża widokowa na terenie ośrodka PTTK
 • Wigry – pokamedulski zespół klasztorny, statek pasażerski
 • Czerwony Folwark – wystawa rybacka, punkt naprawy rowerów
 • Rosochaty Róg – ścieżka edukacyjna „Płazy”
 • Wysoki Most – ścieżka edukacyjna „Puszcza”

znaki niebieskie

Mała Huta–Leszczewo–Stary Folwark
7 km na odcinku przez WPN
Pozwala ciekawiej przejechać rowerem z Suwałk do Starego Folwarku – największej wsi nad Wigrami, z Muzeum Wigier i dobrze rozwiniętą sferą usług turystycznych, jak kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego, gastronomia, noclegi, itp.

Na trasie:
 • Huta – pozostałości po dawnym kamedulskim folwarku Hutta;
 • rzeka Kamionka – obszar ochrony ścisłej;
 • Leszczewo – wieża widokowa;
 • Stary Folwark – Muzeum Wigier, rejsy łodzią z przeszklonym dnem, ścieżka edukacyjna „Ols”, samoobsługowy punkt naprawy rowerów i ładowania pojazdów elektrycznych, wieża widokowa z widokiem na klasztor wigierski.

znaki żółte

Krzywe – Stary Folwark
10 km

Na trasie:
 • Krzywe – siedziba Wigierskiego Parku Narodowego, parking, wypożyczalnia rowerów, MOR, samoobsługowy punkt naprawy i ładowania rowerów, wystawy: przyrodnicza i etnograficzna, ścieżki edukacyjne „Las” i „Suchary”;
 • Leszczewek – „wapienniki”, pozostałość po piecach służących do wypalania wapna oraz cmentarz wojenny z lat 1914 – 1915 i mogiła polskich ułanów z 1920 roku;
 • Stary Folwark – Muzeum Wigier, rejsy łodzią z przeszklonym dnem, ścieżka edukacyjna „Ols”, samoobsługowy punkt naprawy rowerów i ładowania pojazdów elektrycznych, wieża widokowa z widokiem na klasztor wigierski.