Idź do
  • na udostępnionych wodach WPN można przebywać od 1 maja do 31 października
  • udostępnione są jeziora Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy oraz rzeka Czarna Hańcza na odcinku Czerwony Folwark - Studziany Las
  • na pozostałych wodach obowiązuje całoroczny zakaz wstępu
  • zakaz używania silników spalinowych i hybrydowych
  • dopuszcza się do pływania jednostki długości do 10 m i szerokości do 3 m
  • zabrania się wpływania w strefy porośnięte roślinnością wynurzoną i skupienia roślin o liściach pływających
  • zabrania się przebywania w Zatoce Hańczańskiej jeziora Wigry każdego roku do 15 czerwca
  • postój i cumowanie jednostek pływających dozwolone przy pomostach lub w odległości do 10 m po obu ich stronach (przy pomostach prywatnych za zgodą właściciela)
  • można cumować na noc przy brzegu zatoki Wygorzele jez. Wigry (Piaski) ale nie więcej niż dwa jachty jednocześnie
  • za cumowanie i postój jednostek pływających mogą być pobierane opłaty