Idź do

Lokalizacja toalet w zarządzie Wigierskiego Parku Narodowego

1. Krzywe:
  • budynek dyrekcji WPN: toalety WC, w tym dla niepełnoprawnych, czynne w godzinach pracy parku,
  • parking przy siedzibie Parku: toaleta WC, w tym dla niepełnoprawnych (czynna VI–IX); toalety kompostujące (2 szt.), czynne cały rok,
2. Krzywe, na tyłach wystawy etnograficznej – toaleta kompostująca.
3. Krzywe, przy „Dziupli” – toaleta kompostująca.
4. Nad jeziorem Gałęzistym – toaleta kompostująca.
5. Stary Folwark, Muzeum Wigier: toalety WC, czynne w godzinach zwiedzania.
6. Czerwony Folwark, baza rybacka – toaleta kompostująca.
7. Słupie, parking przy półwyspie Łysocha – toaleta kompostująca.
8. Słupie, parking przy tzw. rondzie – toaleta kompostująca.
9. Słupie, miejsce ogniskowe przy leśniczówce – toaleta kompostująca 
10. Polana Powały, przystanek kolejki wąskotorowej – 2 toalety kompostujące.
11. Bartny Dół, przystanek kolejki wąskotorowej – toaleta kompostująca.
12. Bryzgiel, parking przy leśniczówce Powały – toaleta kompostująca. 
13. Zakąty, przystań wędkarska – toaleta kompostująca.
14. Pole namiotowe Jastrzęby, czynne VI–IX - 3 toalety kompostujące.
15. Czerwony Krzyż, Zat. Krzyżańska jez. Wigry – 2 toalety kompostujące.
16.  Piaski – 2 toalety kompostujące.
17. Maćkowa Ruda, przy siedzibie obrębu ochronnego – toaleta kompostująca. 
18. Maćkowa Ruda, pole biwakowe „Za szkołą” – 2 toalety kompostujące.
19. Gremzdówka, pole biwakowe – toaleta kompostująca.
20. Wysoki Most, przy leśniczówce – toaleta kompostująca.
21. Bindużka, pole biwakowe – 2 toalety kompostujące.

Mapa z lokalizacją znajduje się poniżej.

Mapa z lokalizacją toalet oraz instrukcja użytkowania toalety kompostującej