Idź do

Większość szlaków pieszych jest obecnie wykorzystywana również przez rowerzystów. Stąd na terenie Wigierskiego Parku Narodowego dokonano klasyfikacji szlaków pieszych na łatwe i trudne dla rowerów. Podział ten znajduje swoje odzwierciedlenie w terenie. Jeżeli dany odcinek szlaku nadaje się dla rowerzystów, wtedy na drogowskazie pojawia się symbol - wizerunek roweru. Jeżeli nie ma takiego wizerunku, to oznacza, że wprawdzie można jechać dalej rowerem ale należy spodziewać się drogi trudnej do pokonania. 

Uwaga! Na odcinkach szlaków prowadzących drewnianymi kładkami obowiązuje zakaz jazdy rowerem – należy prowadzić rower poruszając się pieszo.

Większość szlaków pieszych przebiegających przez Park stanowi tylko część dłuższych tras. Niestety szlaki te poza granicami WPN od dawna nie są odnawiane.

Mapa turystyczna - do pobrania

„Śladami Lityńskiego”

znaki czerwone Krzywe – Leszczewek – Stary Folwark
8 km
Czerwony szlak turystyczny Krzywe – Stary Folwark | mapa-turystyczna.pl
Szlak łączy siedzibę Wigierskiego Parku Narodowego ze Starym Folwarkiem. Nazwa szlaku jest związana z Alfredem Lityńskim (1880-1945), wybitnym hydrobiologiem, który kierował Stacją Hydrobiologiczną w Starym Folwarku, placówką z wielkim dorobkiem naukowym, działającą nad Wigrami od 1928 do 1939 roku. Obecnie w jej budynku funkcjonuje Muzeum Wigier .

Trasa bardzo atrakcyjna krajobrazowo i przyrodniczo. Spotkamy na niej wspaniałe lasy, ze starymi drzewami. Warto nieco odejść od szlaku, by zobaczyć zgrupowanie wyjątkowo okazałych modrzewi – jeden z nich należy do najstarszych drzew tego gatunku i liczy ponad 260 lat. Pod Leszczewkiem uwagę zwraca urokliwe śródleśne torfowisko. Dalej podziwiać będziemy wspaniałe widoki z kładki na jeziora Leszczewek i Wigry oraz pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach. Na końcu szlaku czeka na nas Muzeum Wigier oraz wieża widokowa na terenie ośrodka PTTK. Samochód można zostawić na parkingu przy siedzibie parku w Krzywem lub przy Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Miejscami na odcinkach leśnych szlak uznaje się za trudny dla rowerzystów.

„Nad sucharami”

Znaki zielone Krzywe – Leszczewo – Krzywe
7,2 km
Zielony szlak turystyczny Krzywe – Krzywe | mapa-turystyczna.pl
Krótki szlak okrężny, zaczyna się i kończy się koło siedziby WPN w Krzywem. Wędrówkę szlakiem można wzbogacić, przemierzając znajdujące się w bliskim sąsiedztwie dwie ścieżki „Las” i „Suchary”. Trasa daje możliwość zapoznania się z niemal wszystkimi krajobrazami parku, pokazując zróżnicowane lasy, śródleśne jeziorka zwane sucharami, otwarte krajobrazy rolnicze. Rzeźba terenu w niektórych miejscach przypomina tereny podgórskie.Trasę można pokonać rowerem, utrudnieniami są liczne wzniesienia. To także wyśmienity szlak narciarski.

Na trasie:
 • Krzywe - całoroczny parking oraz wystawy: przyrodnicza „Nad Wigrami” i etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, centrum informacji turystycznej, wypożyczalnia rowerów, MOR, punkt naprawy i ładowania rowerów, przyrodniczy plac zabaw, pokoje gościnne
 • Leszczewo - gospodarstwo państwa Milewskich, które w czerwcu 1999 roku odwiedził Papież Jan Paweł II

Stary Folwark – Nowa Wieś

znaki czarne fragment szlaku Stary Folwark-Szwajcaria
9,2 km na odcinku przez WPN
Czarny szlak turystyczny Stary Folwark – Studzieniczne | mapa-turystyczna.pl
Jest to trasa o cennych walorach poznawczych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Ukazuje bogatą rzeźbę polodowcową północnej części WPN: mocno sfalowane wyniesienia morenowe, doliny rzek Kamionki, Maniówki i Szwajcarii (nazwa górnego biegu Kamionki), niecki kilku malowniczych jezior w otoczeniu najdalej na północ wysuniętych krańców Puszczy Augustowskiej i dorodnych lasów okolic Suwałk. Na prawie 4,5-kilometrowym odcinku przemierza się lasy parku – zróżnicowane pod względem składu gatunkowego, struktury i wieku. W Nowej Wsi znajduje się platforma widokowa.

Szlak dostępny dla rowerzystów, jednak niektóre odcinki leśne są trudne po pokonania.

Na trasie:
 • wieże widokowe w Starym Folwarku i Nowej Wsi
 • rzeki: Kamionka, Samlanka, Maniówka
 • Jezioro Gałęziste

Krzywe – Gawrych Ruda

znaki niebieskie fragment szlaku Suwałki - Danowskie
11,5 km na odcinku przez WPN
Niebieski szlak turystyczny Krzywe – Danowskie | mapa-turystyczna.pl
Trasa stanowi połączenie szlaków wigierskich z augustowskimi. W rejonie Krzywego malownicze fragmenty lasów WPN, potem dolina Czarnej Hańczy, pejzaż moreny  dennej koło Sobolewa,   głęboko wcięta rynna  jeziora Staw. Odcinek między Sobolewem i Gawrych Rudą trudny dla rowerzystów.


Węgzał – Maćkowa Ruda – Wysoki Most – Gremzdówka

znaki niebieskie fragment międzynarodowego szlaku E-11
8 km na odcinku przez WPN
Szlak Dziesięciu Jezior | mapa-turystyczna.pl
Szlak rozpoczyna się w lesie na wschodnim brzegu jeziora Wigry. Łączy trasy nadwigierskie z Sejneńszczyzną. Biegnie przez piękne bory Wigierskiego Parku Narodowego. Liczne pagórki urozmaicają wędrówkę. W Wysokim Moście szlak przecina Czarną Hańczę i łączy się z innymi trasami Wigierskiego Parku Narodowego. Zimą można podróżować na nartach biegowych.

Na całej długości szlak nadaje się do turystyki rowerowej.

Ze szlaku można zboczyć na:
 • ścieżkę edukacyjną „Puszcza”
 • miejsce pamięci obok mostku na rzece Gremzdówce , gdzie w 1944 r. Niemcy zastrzelili dwóch braci Przekopskich z Budy Ruskiej.

Krzywe – Kaletnik 

znaki żółte Krzywe-Huta-Nowa Wieś-Kaletnik
17,5 km na odcinku przez WPN
Żółty szlak turystyczny Krzywe – Żytkiejmy | mapa-turystyczna.pl
Jest to fragment szlaku Krzywe – Smolniki – Żytkiejmy długości 61,3 km. Prowadzi przez pagórkowate, malownicze zakątki północnej części Wigierskiego Parku Narodowego. Na terenie parku prawie cały czas szlak biegnie przez las. Kilkakrotnie przecina małe rzeki, jak Kamionka czy Wiatrołuża. Miejscami wije się pomiędzy jeziorkami o wdzięcznych nazwach: Wądołek, Samle, Gałęziste.

Na trasie:
 • Krzywe - wystawy przyrodnicza „Nad Wigrami” i etnograficzna „Ocalić od zapomnienia”, centrum informacji turystycznej, punkt wypożyczania roweró1)w w Krzywem. Wędrówkę szlakiem można wzbogacić, przemierzając znajdujące się w bliskim sąsiedztwie dwie ścieżki „Las” i „Suchary”. 
 • Drewniany krzyż prawosławny (prawdopodobnie jest to miejsce pochówku rosyjskich żołnierzy z okresu I wojny światowej). 
 • Kaletnik - neoklasycystyczny kościół (1929-39) wraz z przylegającym do niego cmentarzem i czterema kapliczkami z pierwszej połowy XIX w.

„Nad Czarną Hańczą”

znaki czerwone Wysoki Most – Sarnetki – Wysoki Most
14 km na odcinku przez WPN
Czerwony szlak turystyczny Wysoki Most – Wysoki Most | mapa-turystyczna.pl
Ten krótki, okrężny szlak pozwala na poznanie najpiękniejszych fragmentów środ­kowego biegu Czarnej Hańczy. Przebiega w większości przez tereny leśne.  Szlak w całości przejezdny dla nieobciążonych rowerów. Zimą nadaje się do turystyki narciarskiej. Samochód można zostawić przy leśniczówce w Wysokim Moście.

Na trasie:
 • puszczańskie wsie – Sarnetki i Studziany Las, a w nich pozostałości tradycyjnego budownictwa drewnianego
 • na zachód od zabudowań Sarnetek znajdują się podmokłe, źródliskowe łąki. Rośnie tu wiele rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków, m. in.: kruszczyk błotny, rosiczki, storczyki z rodzaju kukułka, turzyca bagienna i wełnianka delikatna. Osobliwością jest tu także występowanie skalnicy torfowiskowej, gatunku należącego do kategorii roślin wymierających w Polsce. 
 • ścieżka edukacyjna „Puszcza”
 • „Bindużka” – pole namiotowe z ładnym widokiem na rzekę
 • pozostałości smolarni w Studzianym Lesie
 • „Dziewiętnasty Kilometr” – dawna składnica drewna, gdzie w przeszłości ładowano wycięte drzewa na wagony wąskotorowej kolejki leśnej. Przy składnicy, w starych sosnach znajduje się kilka wykonanych w niedawnych latach barci zasiedlonych przez pszczoły.

„Na Dziewiętnasty Kilometr”

znaki czarne Wysoki Most - Dziewiętnasty Kilometr
2,7 km
Czarny szlak turystyczny Wysoki Most – węzeł szlaków | mapa-turystyczna.pl
Szlak łącznikowy umożliwiający skrócenie wycieczki czerwonym szlakiem opisywanym powyżej. Pętla Wysoki Most – Dziewiętnasty Kilometr (znaki czarne) – Bindużka – Wysoki Most (znaki czerwone) ma 6,5  km.

Dziewiętnasty Kilometr to śródleśna polana, na której składowano i ładowano wycięte drzewa na wagony kolejki leśnej. Stąd inna nazwa tego miejsca – składnica. Kolejka wąskotorowa przyjeżdżała z oddalonego o dziewiętnaście kilometrów Płociczna. Do dzisiaj pozostały jedynie ślady torowiska, a szyn i podkładów już nie ma.

Szlak bardzo łatwy, „piknikowy”. Dobry na wycieczki rodzinne.

Na szlaku: przystanki ścieżki edukacyjnej „Puszcza”: stanowisko archeologiczne i kamedulska smolarnia.

„Znad Wigier do Blizna”

znaki czerwone Krusznik – Monkinie – Danowskie
8 km
Czerwony szlak turystyczny Krusznik – Danowskie | mapa-turystyczna.pl
Szlak łączący szlaki wigierskie z augustowskimi. Rozpoczyna się przy jeziorze Mulaczysko. Pozwala zobaczyć największe w parku obszary starodrzewów sosnowych. Zbaczając z trasy szlaku przy leśniczówce w Kruszniku i idąc drogą wzdłuż ściany lasu ok. 500 m, dochodzi się do końcowego przystanku „Zielona Karczma” Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej.

Szlak dobry dla rowerzystów.

Na trasie:
 • we wsi Danowskie dobrze zagospodarowane kąpielisko nad jeziorem Blizno
 • drewniany kościół w Monkiniach zbudowany w 1924 roku

Danowskie – Tobołowo – Sarnetki

znaki żółte
12 km na odcinku przez WPN
Żółty szlak turystyczny Augustów – Mikaszówka | mapa-turystyczna.pl
Fragment długiego szlaku Augustów - Mikaszówka. Prowadzi głównie przez Puszczę Augustowską, wynurzając się we wsiach letniskowych, aby dać odpocząć i zadumać się turyście nad pięknem przebytej trasy. Poprowadzono go ogólnodostępnymi drogami o dobrej nawierzchni, w większości w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.

Trasa bardzo łatwa zarówno dla turystyki pieszej jak  i rowerowej. Rowerem można przejechać cały odcinek w jeden dzień. Wędrówkę pieszą i narciarską należy podzielić na etapy.

Na szlaku:
 • wieś Danowskie z dobrze zagospodarowaną plażą
 • Tobołowo z barem serwującym lokalne przysmaki
 • obszar ochrony ścisłej „Wierchstaw”.

„W dolinę Czarnej Hańczy od północy”

znaki czarne Sobolewo – Łąkowa Droga – Kładka na Czarnej Hańczy
1,5 km szlak łącznikowy
Czarny szlak turystyczny Sobolewo – Łąkowa Droga | mapa-turystyczna.pl
Łączy szlak niebieski: Suwałki – Danowskie we wsi Sobolewo ze szlakiem zielonym „Wokół Wigier” po północnej stronie doliny Czarnej Hańczy.

„W dolinę Czarnej Hańczy od południa”

znaki czarne Sobolewo – Bielańska Droga – kładka na Czarnej Hań
1,5 km szlak łącznikowy
Czarny szlak turystyczny Sobolewo – Bielańska Droga | mapa-turystyczna.pl
Podobnie jak poprzedni, łączy szlak niebieski z zielonym, tym razem po południowej stronie doliny Czarnej Hańczy. Oba szlaki mają za zadanie umożliwienie szybkiego dotarcia i powrotu z systemu kładek przecinających dolinę Czarnej Hańczy.

Ścieżka spacerowa „Dąbek”

znaki żółte
1,5 km
Ścieżka spacerowa "Dąbek" | mapa-turystyczna.pl
Prowadzi na półwysep Dąbek nad zatoką Słupiańską jeziora Wigry i jest uzupełnieniem innych ścieżek i tras w tym rejonie (ścieżka edukacyjna „Jeziora”, trasy narciarskie). Dzięki niej możemy podziwiać wspaniałe widoki na jezioro Wigry. Długość pętli wynosi 1,6 km, ale zaczynając i kończąc spacer w miejscu postoju pojazdów (przy rondzie), trzeba w sumie pokonać 2,8 km.