Idź do
Zapraszamy na nasze wydarzenia, spotkania i zajęcia edukacyjne. 

Zajęcia dla grup zorganizowanych prowadzone są siedzibie dyrekcji Parku w Krzywem, gdzie jest wystawa przyrodnicza "Nad Wigrami", wystawa etnogaficzna "Ocalić od zapomnienia" oraz ścieżki edukacyjne "Las" i Suchary" oraz sezonowo w okresie maj - wrzesień w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu.

Ofertę zajęć edukacyjnych ma też Muzuem Wigier. Na wycieczki z przewodnikiem należy umawiać się z Zespołem ds. Udostępniania Parku w Centrum Informacji Turystycznej.

O edukacji

Wigierski Park Narodowy posiada wszechstronną i różnorodną ofertę edukacyjną. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w Krzywem, w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu, w Muzeum Wigier i na ścieżkach edukacyjnych. Teren parku jest przygotowany do zwiedzania dzięki sieci szlaków turystycznych i przede wszystkim ścieżek edukacyjnych (Las, Suchary,, Jeziora, Puszcza, Eksploatacja Dóbr Puszczańskich). W programie edukacyjnym ośrodka są zajęcia z zakresu: metod monitoringu przyrody i środowiska, ogólnej ekologii ekosystemów wodnych, badania makrofauny bezkręgowej w różnych typach jezior, ekologii bobrów, funkcjonowania ekosystemów leśnych, ochrony przyrody w parkach narodowych. Oferta edukacyjna jest adresowana zarówno do najmłodszych grup wiekowych, łącząc zabawę z aktywnym poznawaniem przyrody, jak i poprzez warsztaty do dorosłych, na przykład do nauczycieli, stąd też różnego rodzaju warsztaty, podejmujące tematykę aktywizujących metod edukacji ekologicznej.

Realizowane są liczne ogólnopolskie programy edukacyjne (Zielony Pakiet, Ptaki drapieżne, Znam i chronię, Czym skorupka za młodu nasiąknie, Ekozespoły, Ekologik, etc.). W obiektach należących do Wigierskiego Parku Narodowego można zwiedzić wystawy o różnej tematyce.

W siedzibie parku w Krzywem udostępniona jest wystawa przyrodniczo-kulturowa "Nad Wigrami". W 2005 roku przeprowadzono jej gruntowną modernizację i dostosowano dla osób niepełnosprawnych. W 2023 zrealizowano jej przystosowanie do osób ze specjalnymi potrzebami w ramach grantu "Obszar chroniony, obszar dostępny".

Na wystawie etnograficznej pt. "Ocalić od zapomnienia" zgromadzono ponad 800 eksponatów. Prawie wszystkie przedmioty ofiarowali mieszkańcy parku w ramach konkursu zorganizowanego w 2001 roku. Mieści się ona w budynku pochodzącym z lat 20. XX wieku stanowiącym jeden z obiektów leśnej osady w Krzywem. Inna wystawa, pt. "Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami" została umieszczona w dawnym magazynie bazy rybackiej w Czerwonym Folwarku.

W styczniu 2009 roku otwarto Muzeum Wigier – nowy obiekt dydaktyczno-muzealny WPN-u. Muzeum Wigier mieści się w odrestaurowanym budynku dawnej Stacji Hydrobiologicznej, która działała nad Wigrami do września 1939 roku. Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach była jednym ze znanych w kraju i za granicą ośrodków naukowych.

Oferta edukacyjna

Kierownik Działu Edukacji

Joanna Adamczewska

Centrum Informacji Turystycznej

Przewodnicy