Idź do
Staramy się tak udostępniać teren naszego parku aby następne pokolenia mogły podziwiać jego przyrodę w niepogorszonym stanie. Służy temu wspieranie tych form turystyki, które są przyjazne dla środowiska oraz tworzenie takiej infrastruktury, która minimalizuje oddziaływanie ruchu turystycznego na przyrodę.

Staramy się na różne sposoby zachęcać naszych gości do zwiedzania parku z wykorzystaniem siły własnych mięśni – pieszo, rowerem, na nartach, kajakiem, itp. Chcemy, by park był miejscem pobytu osób wypoczywających aktywnie, w bliskim kontakcie z przyrodą, w ciszy i spokoju. Podobnie jak w innych parkach narodowych, również i u nas nie jest możliwa swobodna penetracja terenu w dowolnym kierunku. Podstawowym sposobem udostępnienia terenu parku są dobrze oznakowane szlaki turystyczne. Mamy na terenie parku 255 km szlaków lądowych – pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Towarzyszy im niezbędna infrastruktura. W miejscach, gdzie szlaki prowadzą przez cenne i łatwe do zniszczenia ekosystemy bagienne, zbudowane są drewniane kładki, mostki i pomosty. Łączna ich długość na terenie parku wynosi już ponad 2 kilometry. Stanowią one nie tylko ułatwienie komunikacyjne, ale też atrakcję turystyczną. Przejście kładkami na ścieżce „Las” czy zielonym szlakiem w dolinie Czarnej Hańczy dostarcza wielu wrażeń. Również inne budowane przez park konstrukcje służą pokazaniu interesujących miejsc. Są to wieże, platformy i pomosty widokowe. Podczas wędrówki trzeba od czasu do czasu usiąść i odpocząć. W takiej sytuacji pomocne są zadaszone miejsca ze stołem i ławami. Rozmieszczone są przy wszystkich szlakach na terenie całego parku. Aktualnie ich liczba dochodzi do siedemdziesięciu.

Ważny element w infrastruktury turystycznej stanowią znaki i tablice informacyjne. Pełnią one bardzo różną rolę. Informują, że znajdujemy się na terenie parku (tablice z nazwą parku), pomagają zorientować się w terenie (tablice z mapą), pozwalają odkryć interesujące miejsca i dowiedzieć się czegoś o nich (tablice tematyczne). Dużą grupę stanowią tablice i znaki informujące o zasadach obowiązujących na terenie parku.

Względy ochronne powodują, że nie wszędzie jednak turyści mogą wejść i nie każdy dziki zakątek obejrzeć. Na terenie parku muszą istnieć strefy zamknięte dla ludzi i takie są również nad Wigrami. Sposób poruszania się po parku również musi podlegać ograniczeniom. Nie po wszystkich drogach można poruszać się samochodem, motocyklem czy quadem.

Jest na terenie parku kilka miejsc, w których infrastruktura turystyczna jest szczególnie rozwinięta. Są to też okolice najchętniej i najliczniej odwiedzane – rejon Krzywego, tereny nad Zatoką Słupiańską, na trasie kolejki wąskotorowej oraz zielony szlak „Wokół Wigier”. Szlaki są oddalone od miejsc przyrodniczo najcenniejszych i najwrażliwszych na oddziaływanie człowieka. Bardzo pomocne są „centra turystyczne”, w których kumuluje się największy ruch. Takimi centrami są miejscowości – Stary Folwark, Wigry, Gawrych Ruda i Bryzgiel. Oferowane tam usługi noclegowe, gastronomiczne, ale także różnorodne imprezy powodują, że więcej osób w nich pozostaje, nie zapuszczając się w dzikie zakątki parku. Nową atrakcją jest otwarte w tym roku Muzeum Wigier w Starym Folwarku.

Kolejna ważna kwestia to sfera usług turystycznych. Noclegi, wyżywienie oraz pozostałe usługi to domena prywatnych właścicieli i firm. Niektórzy turyści korzystają z oferty pokoi gościnnych w parkowych leśniczówkach i gajówkach – w otoczeniu atrakcyjnej przyrody, pod lasem, nad jeziorem, z dala od cywilizacji. Park oferuje także turystom własne pola namiotowe nad jeziorem Wigry i Czarną Hańczą.

Park w sferze usług koncentruje się na dziedzinach specjalistycznych, wykorzystujących wiedzę i doświadczenie jego pracowników. Taką dziedziną są na przykład usługi przewodnickie. Możemy się poszczycić licznym gronem wykwalifikowanych przewodników, których atutem jest wiedza przyrodnicza i znajomość języków obcych.

Właściwie zorganizowana turystyka służy zrównoważonemu rozwojowi regionu. Staramy się, aby jej rozwój nie szkodził przyrodzie parku, jednocześnie dając lokalnej społeczności możliwość uzyskiwania dochodów z obsługi ruchu turystycznego. Wigry są gotowe na przyjęcie nowych gości. Z pewnością wraz z rosnącymi potrzebami łatwiej uzyska się środki na bardziej nowoczesne i przyjazne środowisku ośrodki służące turystom latem jak i zimą, bowiem Wigry urzekają pięknem krajobrazu i walorami przyrodniczymi w każdej porze roku.