Idź do

Projekt realizowany w 2024 roku

Darowizna w kwocie 133 600,00 zł

Cele projektu:

1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej odbiorców wydarzeń, w szczególności w zakresie ochrony przyrody.

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego kraju poprzez edukację społeczeństwa.

3. Integracja różnych grup wiekowych podczas wspólnego poznawania i doświadczania przyrody.

4. Organizacja obchodów 35-lecia WPN.

Na projekt składa się cykl wydarzeń edukacyjnych:
 • Klipy filmowe wyświetlane w suwalskim kinie Cinema Lumiere "WPN ma 35 lat"
 • Wystawa zdjęć na Placu M. Konopnickiej w Suwałkach "WPN ma 35 lat"
 • Zakup gadżetów promocyjnych "WPN ma 35 lat"
 • Zasłużeni dla Wigier - cykl 7 spotkań w Muzeum Wigier
 • Numer specjalny kwartalnika "Wigry"
 • Pieszo, kajakiem, rowerem poznajemy WPN - cykl 10 wycieczek z przewodnikiem
 • Fit Forest Wigry - cykl 6 aktywności fizycznych w uważności na przyrodę
 • Ptasie Radio
 • Niechciane gatunki inwazyjne
 • Wakacyjne spotkania z hydrobiologią - 3 warsztaty w Ośrodku Edukacji Środowiskowej
 • Obóz Naukowy „Akademia Wigierska”
 • Spotkanie popularnonaukowe "Na grzyby inaczej…"

Projekt zrealizowany w 2023 roku

Darowizna w kwocie 92 000,00 zł

Cele projektu:

1.Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej odbiorców wydarzeń, w szczególności w zakresie ochrony przyrody

2.Ochrona dziedzictwa przyrodniczego kraju poprzez edukację społeczeństwa.

3.Integracja różnych grup wiekowych podczas wspólnego poznawania i doświadczania przyrody.

W 31 wydarzeniach wzięło udział 966 osób (uczestnicy bezpośredni) oraz około 4 900 osób w formule on-line.

Na projekt składał się cykl wydarzeń edukacyjnych:
 • Letnia Akademia Przyrody „Z energią w naturę” – warsztaty przyrodnicze dla dzieci i rodziców
 • Gawędy o przyrodzie – 6 spotkań z naukowcami
 • Treningi przyrodniczo-sportowe – 6 spotkań – zajęć przyrodniczych połączonych z treningami sportowymi na łonie natury
 • Odetchnij lasem – cykl 7 treningów nordic walking po lasach WPN
 • Noc Sów
 • Poranek Dzięcioła
 • Świat Nietoperzy
 • Rykowisko nad Wigrami
 • Wielki Dzień Pszczół
 • Na grzyby inaczej
 • Wakacyjne warsztaty hydrobiologiczne
 • Niechciane gatunki inwazyjne
 • Obóz Naukowy „Akademia Wigierska”

Projekty zrealizowane w 2022 roku

Liczba osób biorących udział w działaniach projektu:

uczestnicy bezpośredni: 867 osób,
uczestnicy on-line: 4979 osób.
Na projekt składały się dwa główne bloki działań:

pierwszy: przeprowadzenie ponad 40 wydarzeń edukacyjnych,
drugi: wykonanie wystawy stałej pt. „Geologia i krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego” w Muzeum Wigier.
Część pierwsza projektu to blok imprez i wydarzeń edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej, integrujących różne grupy wiekowe odbiorców – dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz seniorów. Zorganizowano następujące wydarzenia: warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży, konkurs na wykonanie animacji poklatkowej o tematyce przyrodniczej, Noc Sów, Poranek Dzięcioła, Noc Nietoperzy, Rykowisko, Dzień Ziemi, warsztaty „Jak pszczołom się przysłużyć” (Wielki Dzień Pszczół), cykl 6 przyrodniczych warsztatów ruchowych, 12 spotkań nordic walking „Odetchnij lasem”, Letnia Akademia Przyrody, cykl 9 „Gawęd o przyrodzie” oraz 6 spotkań „Przyroda w filmie”.

Druga część projektu to modernizacja wystawy stałej w Muzeum Wigier pt. „Geologia i krajobraz Wigierskiego Parku Narodowego”. W ramach działania wykonano m.in: multimedialną makietę plastyczną ukształtowania WPN w skali 1:1000, grę „Budowa geologicznej struktury Ziemi”, grę „Wędrówka kamieni”, gablotę z modelem kształtowania się terenu, grę edukacyjną „Podróż w czasie i przestrzeni”, plansze, i inne. Wystawa została uroczyście otwarta w dniu 28 października 2022 r.
Badania były prowadzone w celu oceny wpływu zespołu dzięciołów w Wigierskim Parku Narodowym na występowanie innych gatunków leśnych, a także dla sprawdzenia, czy zespoły dzięciołów w lasach objętych ochroną ścisłą i ochroną czynną Parku różnią się między sobą poszczególnymi parametrami. Cele szczegółowe projektu badawczego obejmowały:

Ocenę zagęszczenia i składu gatunkowego zespołu dzięciołów WPN na 32 powierzchniach próbnych o wielkości 1 km2 każda.
Badanie preferencji wobec drzew gniazdowych poszczególnych gatunków dzięciołów.
Ocenę parametrów rozrodu i sukcesu lęgowego dla najliczniejszych gatunków (dzięcioła dużego i dzięcioła czarnego).
Kontrolę zasiedlenia dziupli przez inne gatunki zwierząt, ocenę wykorzystania dziupli, sukcesu lęgowego, presji drapieżniczej na lęgi dziuplaków wtórnych w dziuplach dzięciołów.

Raport z realizacji projektu