Idź do

Co rozumiemy przez wstęp do parku narodowego

Wstęp do parku narodowego oznacza wejście lub wjazd na obszar objęty ochroną ścisłą lub czynną w celu naukowym, edukacyjnym, turystycznym lub rekreacyjnym.

Za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego pobiera się opłatę w formie karty wstępu (jeżeli chcesz kupić kartę wstępu - kliknij tutaj)

Nie jest wstępem do parku na przykład wejście lub wjazd na znajdujące się w jego granicach obszary objęte ochroną krajobrazową – prywatne grunty z zabudową wsi, polami i łąkami. Również nie jest wstępem do parku korzystanie z dróg publicznych.

Dokładne zasady przebywania na terenie WPN znajdują się w zarządzeniu w sprawie udostępnienia obszaru Wigierskiego Parku Narodowego.