Idź do
Opłat za wstęp do parku nie pobiera się od: 


1) dzieci w wieku do 7 lat; 

2) uczniów szkół i studentów odbywających w Parku zajęcia edukacyjne w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku; 

3) mieszkańców gmin: Suwałki, Krasnopol, Nowinka, Giby i Szypliszki; 

4) osób przebywających na ogólnodostępnych plażach:

  • w Krzywem nad jeziorem Czarnym,
  • w Starym Folwarku przy Muzeum Wigier,
  • w Starym Folwarku w ośrodku PTTK;

5) osób udających się do miejsc kultu religijnego; 

6) osób które wykupiły licencję wędkarską;

7) członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Opłatę za wstęp do parku w wysokości 50% stawki pobiera się od: 

1) uczniów szkół i studentów;

2) dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 

a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, 

b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, 

d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich; 

2) emerytów i rencistów; 

3) osób niepełnosprawnych; 

4) żołnierzy służby czynnej.