Idź do
Nad obszarem Wigierskiego Parku Narodowego zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem poniżej wysokości względnej 1200 m n.p.m.

Zakazu tego nie stosuje się m.in. do lotów:
  • patrolowych i interwencyjnych, 
  • wykonywanych na zlecenie zarządzających parkami narodowymi,
  • związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem,
  • bezzałogowych statków powietrznych w zasięgu wzroku, na zasadach określonych przez dyrektora parku (poniżej).