Idź do
W najdłuższej wersji szlaku kajaki wodujemy w Gawrych Rudzie lub Bryzglu. Odcinek z Gawrych Rudy do wypływu z jez. Wigry liczy około 18 km. Odcinek przez jeziora Postaw do granicy z WPN, to kolejne 1,5 km. Na odcinku przez wsie Burdyniszki i Mikołajewo Czarna Hańcza wprawdzie znajduje się poza granicami WPN-u, ale wciąż jest to obszar Natura 2000 Ostoja Wigierska. Po raz kolejny na teren WPN wpływamy Czarną Hańczą przed Maćkową Rudą, a wypływamy w Studzianym Lesie. Ten odcinek liczy 10 km. Łącznie szlak w zasięgu Wigierskiego Parku Narodowego i Ostoi Wigierskiej, czyli przez jezioro Wigry i Czarną Hańczą do Studzianego Lasu, liczy około 35 km.
 

Po dopłynięciu do Kanału Augustowskiego we wsi Rygol można wybrać dwa kierunki – do Augustowa (i dalej do rzeki Biebrzy) albo do rzeki Niemen na terytorium Białorusi (aktualnie ta wersja nie jest możliwa). Od ujścia z jeziora Wigry do Augustowa szlak liczy 90 km z tego 48 km po wodzie stojącej.

Nie trzeba jednak od razu pokonać całego szlaku. Liczne wypożyczalnie położone nad Wigrami i Czarną Hańczą oferują spływy jednodniowe z transportem do miejsca rozpoczęcia i zakończenia kajakowej wycieczki. 
Komunikat
Uwaga!
Czarna Hańcza powyżej jeziora Wigry na odcinku Sobolewo – ujście do Wigier jest zamknięta dla turystyki!