Idź do

Miejsca ogniskowe w Wigierskim Parku Narodowym:

  • pola namiotowe „Jastrzęby”, „Gremzdówka”, „Za szkołą” i „Bindużka”,
  • urządzone miejsce odpoczynku „Dziupla” w Krzywem,
  • miejsce ogniskowe przy osadzie Słupie.
W okresie zalegania pokrywy śnieżnej organizatorzy kuligów mogą palić ogniska i używać pochodni w innych miejscach, po uzgodnieniu ich lokalizacji i terminu z miejscowym leśniczym.
Komunikat
W okresach najwyższego (trzeciego) stopnia zagrożenia pożarowego lasów obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego płomienia.