Idź do

Do czego uprawnia karta wstępu

Karta wstępu do WPN uprawnia do wejścia na szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne i przebywania na udostępnionych wodach parku. Z kartą wstępu zwiedzisz bez dodatkowych opłat wystawy: przyrodniczą w Krzywem i historii rybołówstwa w Czerwonym Folwarku.

Opłaty za wstęp są wkładem w budowanie i utrzymywanie infrastruktury turystycznej: szlaków, kładek, pomostów, miejsc odpoczynku i punktów widokowych.
Komunikat
TURYSTO,
Przebywając na obszarach Wigierskiego Parku Narodowego objętych ochroną ścisłą lub czynną (również płynąc kajakiem, statkiem
i jadąc kolejką wąskotorową)
masz obowiązek posiadania karty wstępu!

 Karty należy mieć przy sobie, w celu okazania Służbom Parku.
Ważne są tylko karty z zaznaczoną aktualną datą!

Miejsca sprzedaży kart wstępu