Idź do

fotografowanie i filmowanie jest dozwolone i bezpłatne
wymaga uzyskania zgody dyrektora parku oraz uiszczenia opłaty za te czynności zgodnie z obowiązującym cennikiem.