Idź do

Instytucje i osoby zainteresowane prowadzeniem prac naukowych i monitoringu przyrodniczego na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zobowiązane są do złożenia odpowiedniego wniosku do dyrektora Parku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań. Zasady udostępniania obszaru WPN do badań naukowych i monitoringu przyrodniczego określa Zarządzenie Nr 34/2023 Dyrektora Parku. 

Wniosek o wydanie pozwolenia można uzyskać w dyrekcji Parku lub pobrać ze strony internetowej Parku.