Idź do

Przewodnik dostępności Wigierskiego Parku Narodowego

Trasa dostępna dla osób ze specjalnymi potrzebami

Trasa dla osób ze specjalnymi potrzebami rozpoczyna się przy budynku Dyrekcji Wigierskiego Parku Narodowego i prowadzi do jeziora dystroficznego Suchar II. 
Jest to trasa o długości 1,6 km, którą może bezpiecznie pokonać osoba starsza, niedowidząca, poruszająca się na wózku lub z wózkiem dziecięcym.  

Początkowy odcinek prowadzi drogą asfaltową do wystawy etnograficznej, oraz krótkim odcinkiem trasy gruntowej do kładek na ścieżce edukacyjnej „Las”. Następnie trasa prowadzi przez ok. 200 m kładek z tworzywa sztucznego (wysokość kładki ok. 1 m nad poziomem gruntu), a potem przez ok. 300 m drogi gruntowej do punktu widokowego nad Sucharem II. Powrót do punktu wyjścia prowadzi drogą asfaltową. 

Trasa została specjalnie oznakowana, w 3 punktach na trasie znajdują się punkty informacyjne z mapą tyflograficzną, oraz tablicami ze znakami do komunikacji alternatywnej. 

Uwaga! Należy wziąć pod uwagę, że w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, np. po długotrwałych opadach deszczu lub w okresie zalegania śniegu, część lub całość trasy może być trudno dostępna.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku dostępności Wigierskiego Parku Narodowego (PDF 3,05 MB)

Mapa trasy dla osób ze specjalnymi potrzebami

Wypożyczalnia sprzętu

W Dyrekcji Parku działa wypożyczalnia sprzętu turystycznego, w której znajduje się sprzęt dedykowany osobom ze specjalnymi potrzebami: rowery elektryczne, przyczepki rowerowe, rower rehabilitacyjny, wózki terenowe dziecięce i przystawkę elektryczną do wózków inwalidzkich;

Sprzęt zakupiony w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego pt. „Wigierski Park Narodowy dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami” udostępniany jest nieodpłatnie osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom powyżej 65 roku życia. (W przypadku wypożyczenia sprzętu może być wymagane uiszczenie zwrotnej kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszkodzenia oraz kradzieży).