Idź do

Wigierski Park Narodowy nie ma obowiązującego planu ochrony

Trwają prace nad tym dokumentem.

Jego pełna nazwa znajduje się poniżej.

PLAN OCHRONY DLA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO, OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW PUSZCZA AUGUSTOWSKA (PLB200002) ORAZ OBSZARU MAJĄCEGO ZNACZENIE DLA WSPÓLNOTY OSTOJA WIGIERSKA (PLH200004), W CZĘŚCIACH POKRYWAJĄCYCH SIĘ Z OBSZAREM WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Główne prace nad projektem planu ochrony trwały w latach 2011-2016. W 2016 roku dokument ten został przekazany do ówczesnego Ministerstwa Środowiska w celu dalszego procedowania. W 2023 roku tekst planu został poprawiony zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska i przesłany z powrotem do Ministerstwa.

Projekt planu ochrony - wersja robocza