Idź do

  • nurkowanie z użyciem aparatów służących do oddychania wymaga zgody dyrektora parku
  • nurkujących obowiązuje zakaz używania urządzeń do łowiectwa podwodnego
  • za nurkowanie pobierane są opłaty zgodnie obowiązującym cennikiem
Opłaty za nurkowanie w WPN:
  • grupa do 5 osób niezależnie od liczby godzin: 200,00 zł
  • za każdą następną osobę: 30,00 zł