Idź do

Zapraszamy na 
Dzień Otwarty w Obwodzie Ochronnym Krzywe

  13 lipca 2024 roku o godz. 10:00 
Zbiórka przy Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem
w programie: 
- spotkanie z pracownikiem Służby Parku, który podczas wędrówki po lesie opowie o swojej pracy

Udział po wykupieniu kart wstępu do WPN: na miejscu, 
lub na stronie wpn.eparki.pl
- zgłoszenia: do 12.07 do godz. 14:00, tel. 510 992 673
- prosimy o obuwie terenowe, ubiór dostosowany do pogody, zabezpieczenie się przed kleszczami i komarami oraz prowiant na drogę
- czas trwania ok. 4 godz.